T H E  P R O P H E T 'S  S O N G
(Het Profeet Gezang)

Home

I translated this song myself 

The Prophet's Song
(Brian May)
Het Profeet Gezang
(Rien van Nispen)

Oh Oh people of the earth
Listen to the warning
The seer he said
Beware the storm that gathers here
Listen to the wise man

I dreamed I saw on a moonlit stair
Spreading his hand on the multitude there
A man who cried for a love gone stale
And ice cold hearts of charity bare.
I watched as fear took the old men's gaze
Hopes of the young in troubled graves
I see no day, I heard him say
So grey is the face of every mortal

Oh Oh people of the earth
Listen to the warning
The prophet he said
For soon the cold of night will fall
Summoned by your own hand

Oh Oh children of the land
Quicken to the new life
Take my hand
Fly and find the new green bough
Return like the white dove

He told of death as a bone white haze
Taking the lost and the unloved babe
Late too late all the wretches run
These kings of beasts now counting their days.
From mother's love is the son estranged
Married his own his precious gain
The earth will shake in two will break
And death all around will be your dow'ry

Oh Oh people of the earth
Listen to the warning the seer he said
For those who hear and mark my words
Listen to the good plan

Oh Oh - and two by two my human zoo
   They'll be
   running for to come
   running for to come
   out of the rain

Oh flee for your life
Who heed me not, let all your treasure make you
Fear for your life
Deceive you not the fires of hell will take you
Should death await you

Oh oh people can you hear me
And now I know... - that you can hear me
And now I know... - 
The earth will shake in two will break
Death all around
Now I know...
Wow wow wow wow
Listen to the wise man...

La la la la la la...

Come here - I hear you, come here
Haaa haaa...
Listen to the man - listen to the Madman!

God give you grace to purge this place
And peace all around may be your fortune.
Oh Oh children of the land
Love is still the answer, take my hand
The vision fades, a voice I hear
"Listen to the Madman!"
But still I fear and still I dare not
Laugh at the Madman

Ach ach, mensen op deez’ Aard
Luister naar de boodschap
Van de profeet
Ontwaak, de storm is weldra hier
Luister naar de wijsgeer

Gedroomd dat ik in ’t maanlicht zag
Spreidend z’n hand voor de menigte daar
Een man die schreit want z’n lief is weg
Een ijskoud hart van liefde ontdaan.
Ik zag de angst die een oud mens vreest
Hopend op de jeugd nu z’n tijd is geweest
Geen nieuwe dag, die’k leven mag
Zo grauw het gelaat van ieder die dood gaat

Ach ach mensen op deez’ Aard
Luister naar de boodschap
De profeet die zei
Dat straks de koude nacht invalt
Door dat wat je zelf bent

Ach ach kinders van dit land
Haast je voor de nieuwe tijd
Neem mijn hand
Ren en breng de maretak
Terug als de witte duif

Hij noemde de dood ‘n lijkwitte waas
Die nam tot zich het ongewenst kind
Veel te laat dat die stakkers gaan
Voor hen zijn nu de dagen geteld
Van moeder’s liefde is de zoon vervreemd
Trouwde zichzelf er immers één
Als d’aarde schokt en open splijt
Zal dood overal zijn en jouw erfdeel

Ach ach mensen op deez’ Aard
Luister naar de boodschap van de profeet
Voor hij die hoort, geloof mijn woord
Luister naar mijn goed plan

Ach ach, en twee aan twee, wat Noach deed,
   Vlucht men
   rennend weg van hier   
  
rennend weg van hier
   weg van de storm

Ach vlucht, redt je lijf
Wantrouw me niet, laat al je rijkdom achter
Ach vrees voor je lijf
 ‘K misleid je niet, de vlammende hel veracht je
De Dood verwacht je

Ach ach mensen die me horen
En ik weet nu… - dat ze me horen
En ik weet nu...  -
Als d’aarde schokt en open splijt
Dood is rondom…
Ik weet nu…

Wow wow wow wow

Luister naar de wijsgeer...
La la la la la la...
Kom hier - ik hoor je, kom hier…
Haaa haaa...
Luister naar de man - luister naar de Dolleman!

God geeft je gratie, zuivert de natie  
En vrede om je heen valt jou ten deel dan
Ach ach, kinders van dit land
Liefde is het antwoord, neem mijn hand
‘t Visioen verbleekt, een stem die spreekt:
“Luister naar de Dolleman!”
Nog steeds die angst, ben steeds te bang te

Lachen om de Dolleman

Home